Zululand District

ZULULAND DISTRICT

DEMAND FOR THE BUSINESS TERRITORIES HAS BEEN VERY HIGH.

PLEASE CHECK WITH US IF THIS BUSINESS TERRITORY IS STILL AVAILABLE.

Mail us at admin@bizbuz.biz

PLACE NAMES (TO WHICH YOU WILL HAVE EXCLUSIVE RIGHTS) IN THE BUSINESS TERRITORY ARE:

 • Babanango
 • Bhekuzulu
 • Bilanyoni
 • Buthelezi Empithimpithini
 • Coronation
 • Dlamini
 • Dumbe
 • eMondlo
 • Enyati Anthracide Mine
 • Hlahlindlela
 • Hlobane
 • Inhlazatje
 • Itala Nature Reserve
 • Kandas Prison
 • Khambi
 • Kwazunyawo
 • Louwsburg
 • Mahlabatini
 • Mandlakazi
 • Matheni
 • Mbatha
 • Mpungose
 • Msibi
 • Mthethwa
 • Ndebele
 • Ngotshe
 • Nobamba
 • Nongoma
 • Ntshangase
 • Paulpietersburg
 • Pongola
 • Pongola Bush Nature Reserve
 • Sibiya/Masidla
 • Simelane
 • Ulundi
 • Usuthu
 • Vryheid
 • Vulindlela
 • Ximba
 • Zulu/Khambi
 • Zungu